top of page
Image by Olia 💙💛 Gozha

VERÖFFENTLICHUNGEN

I. BÜCHER UND KAPITEL IN BÜCHERN

1. Polater, Salih (2014). Designschutz nach dem deutschen, europäischen und türkischen Geschmacksmusterrecht.

https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/123456789/26693/Polater_266934.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2. Polater, Salih (2021). Fikir ve Sanat Eserleri Hukukuna Göre Güzel Sanat Eserleri ve Eser Sahibinin Hakları (Die Werke der bildenden Kunst und die Rechte des Urhebers nach dem Urheberrechtsgesetz), On İki Levha Yayıncılık, ISBN:978- 625-7293-88-4.

 

3. Polater Salih (2021). 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Teknik Fonksiyonun Zorunlu Kıldığı Tasarımların Koruma Kapsamı Dışında Kalması (Ausschluss der Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen, die ausschließlich durch deren technische Funktion bedingt sind, vom Schutzumfang nach dem Gesetz Nr. 6769 über den gewerblichen Rechtsschutz), Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt-1. Gece Kitaplığı, Editör: Çatalcalı Ceylan,Ayşe/Özbay, Ferhat/Özomay, Zafer/Kurt, Mustafa Batuhan, ISBN:978-625-734257-5

 

4. Polater, Salih (2020). ABAD Ön Yorum Kararı "Cofemel – Sociedade De Vestuârio Sa–G–Star Raw Cv” (EUGH - "Cofemel – Sociedade De Vestuârio Sa–G–Star Raw Cv”), Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2019. Yetkin Yayınevi, Editör: Prof. Dr. Tekin Memiş, ISBN: 978-605-05-0593-1. d

 

5. Polater, Salih (2019). Yükseköğretim Kurumlarında Meydana Getirilen Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Hak Sahipliği (Çalışanların Meydan Getirdiği Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları İle Karşılaştırmalı Bir Çalışma) (Die geistigen Schöpfungen, die an Hochschulen geschaffen werden und Rechtsinhaberschaft), Adalet Yayınevi, ISBN:978-605-300-74- 49.

 

II. AUFSÄTZE

 

1. Polater Salih (2015), CARE LIABILITY IN TRADEMARK LAW (Marka Hukukunda Dikkat ve Özen Yükümlülüğü), Terazi Hukuk Dergisi (116), 41-51.

 

2. Polater Salih (2015). THE CONDITION OF FAULT ISSUE RELATED TO DEMANDS ARISING FROM TRADEMARK INFRINGEMENT (Patent Hakkının Birden Fazla Kişi Tarafından İhlali Ve Açılabilecek Davalar). Türkiye Barolar Birliği Dergisi (119), 395-428.

 

3. Polater Salih (2016). (Marka Hakkinin İhlali Sebebi İle İleri Sürülebilecek Talepler Bakimindan Kusur Şartinin Varliği Sorunu). Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM), 2, 51-63.

 

4. Polater Salih (2016). CONSTITUTIONALITY ISSUE OF DECREE LAWS PERTAINING TO INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS (Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasa’ya Uygunluğu Sorunu). Legal Hukuk Dergisi, 14, 1861-1902.

5. Polater Salih (2017). DESIGNSCHUTZ NACH DEM NEUEN TÜRKISCHEN GESETZ ZUM GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ, GRUR International (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil), 12, 1030-1040.

 

6. Polater Salih (2019), GROUNDS OF JUSTIFICATION IN PROCESSING PERSONAL DATA FOR ADVERTISING PURPOSES (Kişisel Verilerin Reklam Amaçlı İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri), Kişisel Verileri Koruma Dergisi, C.1.

 

7. Polater Salih (2020), ACTS WHICH INFRINGE THE GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN THE EUROPEAN UNION LAW (Avrupa Birliği Hukukunda Coğrafi İşaretlere Tecavüz Teşkil Eden Fiiller), Terazi Hukuk Dergisi, 171 - Kasım 2020.

 

8. Polater Salih (2020). THE REGISTRATION REQUIREMENTS FOR THE DESIGNATIONS OF ORIGIN AND THE GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN THE EUROPEAN UNION AND TURKISH LAW (Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Menşe Adının ve Mahreç İşaretinin Tescil Edilebilme Şartları). Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 6(2), 283- 309.

 

9. Polater Salih (2018). THE EQUALIZATION AND REDUCTION OF USUFRUCT (İntifa Hakkının Denkleştirilmesi ve Tenkisi). Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8, 138-166.

 

10. Polater Salih (2017). SHARE THE RIGHTS FROM RETIREMENT IN TURKISH LAW COMPARATIVELY WITH SWISS LAW (İsviçre Medeni Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak Türk Hukukunda Emeklilikten Doğan Hakların Paylaştırılması). İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(2), 453-478.

 

III. WISSENSCHAFTLICHE VORTRÄGE

 

1. Polater Salih (2020), Parodiefreiheit nach dem deutschen, europäischen und türkischen Urheberrecht (Avrupa, Alman ve Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Parodi İstisnası), Selçuk Hukuk Kongresi I 2020, 169-172.

2. Polater Salih (2015). Verschulden bei Verletzung des Markenrechts (Marka Hakkının İhlalinde Kusur). II. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

3. Polater Salih (2018). Scheidungsgründe im türkischen, schweizerischen und deutschen Recht (Türk, İsviçre ve Alman Hukukunda Boşanma Sebepleri). 6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 56-57.

bottom of page