top of page

TİCARET HUKUKU

· Ticari İşletme Hukuku

· Ticari Faaliyetlerin Korunması

· Cari Hesap Sözleşmeleri

· Handelsgesetzbuch

· Tacir ve Tacir Yardımcıları

· Ticari Defterler

· Ticari İşletmelerin Devri ve Birleşmesi

· Ticaret Unvanı ve İşletme Adından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Piyasa dalgalanmalarının izlenmesi
bottom of page