top of page

MİRAS HUKUKU

· Vasiyetname Düzenlenmesi

· Mirasın Tasfiyesi

· İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davas

· Ölüme bağlı tasarrufların İptali

· Yabanci Uyruklu Murisin Mirasçılarının Türkiye'deki Miras Hakları

Aşk mektubu
bottom of page