top of page
Image by Folco Masi

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

1. Bu aydınlatma metni ile, web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilere, iş ortaklarımıza, müvekkillerimize ve müvekkil adaylarımıza faaliyetlerimiz kapsamında işlenen kişisel verileri hakkında bilgi verilmektedir.

2. Veri Sorumlusu Hakkında Bilgiler

Veri Sorumlusu: Polater Hukuk Bürosu (Polater Anwaltskanzlei) - Av. Doç. Dr. Salih Polater, MTC Plaza Emek Mah. Bişkek Cad. No:125-127/16 Çankaya / Ankara - Türkiye

Email:  polater@turkischer-rechtsanwalt.com  

Telefon: 00905541944532 

Yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için yukarıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

3. Hangi Tür Kişisel Verileriniz Ne Tür Amaçlarla ve Hangi Hukuki Nedene Dayanarak İşlenmektedir?

a. Web Sitesi Ziyaretçileri

Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin IP adreslerini, kullanıcı verilerini sınıflandırmak ve değerlendirmek, web sitesi analitiği ve iyileştirmeleri için ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacı ile web sitesinin özellik ve fonksiyonlarının nasıl kullanıldığını anlamak üzere kişisel verileriniz KVKK m. 5 kapsamında işlenmektedir.

b Müvekkillerimiz

Müvekkillerimizin kişisel verileri ya da kurumsal müvekkillerimizin temsilcilerinin/ yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, müvekkillerimiz ile yürütmekte olduğumuz danışmanlık hizmeti ya da dava süreçleri çerçevesinde, müvekkillerimize hizmet verilmesi ve müvekkillerimizin temsil edilmesi amaçlarıyla, müvekkillerimiz ile vekalet ilişkisi kurulması ya da hizmet sözleşmesi akdedilmesi ve görevlerin ifa edilmesi kapsamında KVKK m. 5 uyarınca işlenmektedir.

Ayrıca müvekkillerimizin kişisel verileri ya da kurumsal müvekkillerimizin temsilcilerinin/ yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, müvekkillerimiz ile olan iş ilişkilerimizin yönetilmesi, kendileri ile iletişim kurulması, müvekkillerimizin hukuki gelişme ve yeniliklerden haberdar edilmesi amacı ile KVKK m. 5 uyarınca işlenmektedir.  

c. İş Ortaklarımız

İş ortaklarımız/tedarikçilerimizin kişisel verileri ya da kurumsal iş ortakları ya da tedarikçilerimizin temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile sözleşmelerin akdedilmesi ve ifa edilmesi amaçlarıyla KVKK m. 5 uyarınca işlenmektedir. Ayrıca, kişisel veriler, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile olan ilişkilerimizin yönetilmesi, iletişim kurulması, kendilerinin hukuki gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar edilmesi amacı ile KVKK m. 5 kapsamında işlenmektedir.

d. Müvekkil Adaylarımız ve Paydaşlarımız

Tarafımızdan hizmet almak için teklif isteyen müvekkil adaylarının, kurumsal müvekkil adaylarının temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının; etkinliklerde bir araya gelerek tanıştığımız ya da kamuya açık kaynaklardan hukuka uygun şekilde elde ettiğimiz ilgili kişilerin, paydaşlarımızın, akademisyenlerin ve meslektaşlarımızın kişisel verileri, bu kişiler ile iletişim kurulması ve bu kişilerin hukuki yenilikler ve gelişmeler ile etkinliklerden haberdar edilmeleri amacıyla KVKK m. 5 kapsamında işlenmektedir.

Ayrıca, web sitesi ziyaretçilerimiz, müvekkillerimiz, iş ortaklarımız, müvekkil adaylarımız ve paydaşlarımızın kişisel verileri resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Web sitesi ziyaretçilerimiz, müvekkillerimiz, iş ortaklarımız, müvekkil adaylarımız ve paydaşlarımızın kişisel verilerinin Polater Hukuk Bürosu'nu etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. 

e. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Yalnızca yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Polater Hukuk Bürosu'na ilettiğiniz kişisel verileriniz ya da tarafımızca edinilen kişisel verileriniz yurtiçinde yerleşik hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi kapsamında paylaşılabilecektir. 

Kişisel verileriniz mevzuat çerçevesinde bilgilerinizi talep etme yetkisine sahip mercilerden gelecek talepler kapsamında ve uyuşmazlıklar halinde yetkili mercilerle paylaşılabilecektir.

f. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz tarafımıza elektronik veya fiziki yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olan ya da olmayan yollarla toplanmaktadır.

g. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

KVKK m. 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

h. Çerez Politikası

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza internet sitemizin sunucusu tarafından gönderilen basit bir metin dosyasıdır. Çerezler, size daha iyi ve daha hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatabilmek için yaygın olarak kullanılırlar.

Ziyaretlerinizde, internet sitemizi ziyaret deneyiminizin ihtiyaçlarınızı karşılaması amacıyla çok sınırlı çerez türleri kullanılmaktadır. Ziyaretiniz sırasında, internet tarayıcınızın ya da mobil uygulamanızın dili, bulunduğunuz saat dilimi, sayfalarımızda geçirilen süre ve arama motoru optimizasyon bilgileri vb. bilgiler elde edilmektedir. Bu bilgiler aracılığıyla kimliğinizi belirleyebilmemiz mümkün değildir. Bu nedenle, bizimle iletişime geçmediğiniz sürece herhangi bir kişisel verinizin işlenmeyeceğini temin ederiz.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir, toplanmasını/kaydedilmesini engelleyebilirsiniz veya toplanmış olması halinde silebilirsiniz. Çoğu internet tarayıcısı ve mobil cihaz buna imkân vermektedir. Bunu nasıl yapabileceğiniz her tarayıcı ve mobil cihaz için farklılık gösterebilir. Gerekli bilgi ve yönlendirmelere tarayıcınızın ve mobil cihazınızın ayarlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz kalıcı çerezler silinecektir. Çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz bu fonksiyonel çerezlerin çalışmasını da engelleyebilir. Dolayısıyla, internet sitemiz doğru ve etkin şekilde çalışmayabilir.

bottom of page